Personvern

Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og at du er interessert i selskapet vårt. Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg i detalj om håndteringen av dataene dine.

I. Navn og adresse på den ansvarlige
Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene samt andre databeskyttelsesforskrifter er:
owayo GmbH

Landshuter Str. 6
D-93047 Regensburg
Telefon: +49 (0) 941 890 5500
info-de@owayo.com
www.owayo.de

II. Navn og adresse til personvernombudet

Personvernombudet til den ansvarlige er:

Personvernombud
Landshuter Str. 6
D- 93047 Regensburg
datenschutzbeauftragter@owayo .com
www.owayo.de