Owayo Toolbox Auge Owayo Toolbox Pfeil
Owayo Toolbox Zoom in
Owayo Toolbox Zoom out
Owayo Toolbox nach rechts drehen
Owayo Toolbox nach links drehen
undo

Design-variasjoner

Mønsterstørrelse
5

Farbtipps


Skrifttype
Skriftstørrelse
Snu teksten (°)
Tykkelse på konturlinje
Bytt lag
Fest tekst
Tekst er den samme på alle eksemplarer
Tackle-Twill

Kommentar fra din owayo-medarbeider